Türklerden Önce Anadolu Halkları

Türkler Anadolu’ya Geldiği zaman Anadoluda Kimler Yaşıyordu? Anadolu topraklarında yaşayan halklar hangileriydi?

Türklerin anadoluya gelmelerinden önce anadolu halkları , Araplar , Ermeniler, Rumlar ve SÜryaniler yaşamaktaydı. Ancak bütün bu milletleri içerisinde barındıran Anadolya bizans hakimdi. Türk göçlerinin ilk başladığı dönemde Kars, VAn, Ani ve Loride Ermeni prenslikleri mevcuttu. Bizans imparatoru olan II. Basilios 1021 yılında Doğu Anadoluya düzenlediği sefer ile bu Ermeni prensliklerini ortadan kaldırmıştır. Son Ermeni prenside 1064 senesinde Türklerin korkusundan dolayı Bizansa tabi olmak zorunda kalmıştır. Bizans imparatorluğu Ermeni prensliklerini ortadan kaldırarak prenslerin siyasi otorisesini bitirerek büyük miktarda ermeni nufusunu İç Anadolu bölgesine sürgün etmiştir.

Türklerden Önce Anadolu Halkları , Bizans imparatarluğu Süryanileri ve Ermenileri Ortodoksluğu kabul etmeye zorluyordu. Bu baskılardan dolayı Ermeniler ve Süryaniler Türk akınlarına karşı Anadolu müdafaasında Bizans İmparatorluğunun yanında yer almamıştır. Nitekim Süryani tarihçi Mihael ve Ermeni TArihçi Urfalı Matheos’un yazdıkları eserlerde Bizans İmparatorluğuna karşı duydukları nefretin izlerine rastlanılmaktadır. Süryani TArihçi Mihael’in “ Türkler, şerir ve rafın Rumlar gibi kimsenin dinine ve inancına karışmıyor; hiçbir baskı ve zulüm düşünmüyorlardı” sözleri söz konusu durumu özetler niteliktedir.

Turkler anadoluya geliyor.
Türklerden Önce Anadolu Halkları arasında Anadolu topraklarında yaşayan bir diğer millet ise Hristiyan Türklerdir.

Bizans İmparatorluğu Türkleri ardı arkası kesilmeyen göçlerine karşın BAlkanlara yerleşmiş Hristiyan Türklerden Kıpçak ve Peçenek Türklerini Anadoluya getirip yerleştirerek Söz konusu göç dalgasına bir savunma hattı oluşturmaya çalışmıştır. Özellikle İmparator Laskarides ve Palioglar zamanında BAlkanlarda yaşayan Hristiyan Türklerin büyük bir kısmı Anadoluya getirilmiştir.

Hristiyan Türkler
Anadoluya yerleşen Hristiyan Türklerin bir kısmı islamı benimseyip müslümanlaştılar ancak günümüze kadar Hristiyan kimliklerini muhafaza etmiş Türklerde bulunmaktadır. Hatta Bu Türkler Yunanistan ile yapılan nüfus takasında Hristiyan oldukları için Yunanistana gönderilenler de olmuştur.