Geçmiş Tarihli Gazetelere Herkes Ulaşabilecek.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1928-1942 yılları arasında yayınlanmış yaklaşık 600 bin sayfa gazeteyi PDF formatında çevrimiçi olarak erişime açtı.

Söz konusu dökümanlar içerisinde aşağıda belirtilen gazetelerin 1928 – 1942 yılları arasındaki yayınları mevcuttur.

Açık Söz
Akşam
Anadolu
Aydın
Beyoğlu
Bugün (Siyasi, İktisadi, İçtimai, Gündelik Gazete)
Doğu
En Son Havadis
Haber (Akşam Postası)
Hakikat
Hakimiyeti Milliye
Halkın Dili
Halkın Sesi
İkdam (Halk Gazetesi)
İkdam (Cumhuriyet için, Halk için)
İkdam (Sabah Postası)
Kurun
Milliyet
Munakaşa
Son Posta
Son Telgraf
Son Saat
Tan
Tasviri Efkar
Türk Sözü
Türk Dili
Ulus
Vakit
Vatan
Yeni Asır
Yeni Sabah

Gazetelerin yer aldığı çevrim içi internet sitesine aşağıdaki bağlatıdan ulaşabilirsiniz.

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/