Orta Asya’da Türkler – Buhâra Hanlığı

Buhâra Hanlığı (1599-1785)
Özbek Hanlığının sona ermesinin ardından Astrahan Hanlığının Rusların istilasına uğraması sonucu
Buharaya kaçan Muhammed oğlu Can’ın Buhara Hanı İskender’in Kızı ile evliliğinden olma Baki
Muhammed tarafından 1599 senesinde kurulmuştur.


Belh şehri, İran Şah’ı Nadir Şah tarafından fethedilinceye kadar, Ferhane Şehri ise Hokand Hanlığının
1700 senesinde kurulmasına kadar Buhara Hanlığına bağlıydı. İran şah’ı Nadir Mâveraünnehir’i 1740
senesinde ele geçirince Buhara Han’ı Ebû’l-Fâiz İran Hakimiyetini kabul ederek Horasana çekilmiştir.

Ailenin sonuncu üyesi Ebû’l-Gazi, Hanlık makamını 1785 senesinde etkinliğini artıran Moğol
mangıtlar(Mankutlar) lideri Mâsum-şâh Murad’a kaptırmıştır. Buhara ailesinin kalan fertleri XIX.
Yüzyılın sonlarına doğru Orta Asya’ya yürüyen Rusların himayesine 1868 senesinde girmiş ve 1920
yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 1920 Senesinde Sovyet Rusya tarafından Buhara ailesi ortadan
kaldırılarak varlıklarına son verilmiştir.