Tuğrul Bey Tarihte Kimi Veliaht İlan Etmiştir?

Eski Türk Geleneğine göre Levirat uygulaması vardır. Levirat, Ağabey öldüğü zaman ağabeyin dul karısını erkek kardeşi izdivaç yolu ile nikahına almasıdır.  Bunun amacı eşi vefat eden ağabeyin hanımının ortada kalmasını engellemek, ona ve çocuklarına sahip çıkmaktır.
Sultan Alparslan ile Süleyman’ın babaları Çağrı Beydir.

Tuğrul Bey Tarihte Kimi Veliaht İlan Etmiştir?

Çayrı Bey vefat ettiği zaman çağrı beyin karısı, yani süleymanın annesi tuğrul bey ile evlenmiştir. Süleymanın yaşının küçük olması sebebi ile ve tuğrul beyin hiç çocuğunun olmamasından ötürü, tuğrul bey süleymana gerçek babalık yaparak onunla özel olarak ilgilenmiş ve özel olarak yetiştirmiştir.

Alparslan ile süleyman arasında yaş farkı oldukça fazladır. Çağrı bey öldüğünde Alparslan yetişkin bir genç iken süleyman çocuktur.

Alparslan babası çağrı ve amcası tuğrul bey’in saltanatı döneminde horasan bölgesinde yönetici sıfatı ile görev yapmıştır. Babası hastalandığı dönemde ona vekillik yapmış ve birçok savaş ve mücadelede kahramanlık göstermiştir.

Tuğrul Bey Tarihte Kimi Veliaht İlan Etmiştir?

O dönem gerek sarayda, gerekse horasanda tuğrul beyin veliahtının alparslan olması gerektiği herkes tarafından söylenmektedir.
1063 yılında tuğrul bey ölümünden hemen önce süleymanı veliaht ilan ederek herkesi şaşırtmıştır.

Ancak tuğrul bey’in bu kararı vermesinde süleymanın annesi ve vezir el kündirinin etkisi çok büyüktür. Tuğrul beyin ölümünün ardından süleyman rey şehrinde hükümdarlığını ilan etmiştir. Ancak sultan Alparslan süleymanın hükümdarlığını tanımayacaktır.