Selçuklu'nun Yıkılışının Ardından Anadolu'da Hangi Beylikler Kuruldu? - Türk Otağı

Selçuklu’nun Yıkılışının Ardından Anadolu’da Hangi Beylikler Kuruldu?

Anadolu selçuklu devletinin 14. yy başlarında çökmesininin akabinde 16. yy başlarına değin Anadolu’da politik birlik kaybolmuş ve bölge birden fazla beyliğin denetimi altına girmişti.

selçuklunun yıkılışı

Bu durumda Nevşehir’de Eşrefoğulları beyliği ve Hamitoğulları beyliği, Balıkesir ve Bergama civarında Karasioğulları beyliği, Denizli’de İnançoğulları beyliği, Isparta ve Antalya yörelerinde ise yine Hamitoğulları beyliği, Aydın ve İzmir yörelerinde de Aydın oğulları beyliği, Manisa’da Saruhanoğulları beyliği, Muğla’da beyliği, Kastamano’du Çandaroğulları beyliği, Maraş’da Dulkadiroğulları beyliği ve Çukurova yöresinde Ramazanoğulları beyliği kurulmuştur.

aydınoğulları
saruhanlı
saruhanlı

Daha sonra ki dönemlerde ise selçuklunun yıkılışı ile kurulan bütün bu beylikleri ortadan kaldırarak Anadolu coğrafyasında politik birliği tekrar tahsis eden ise Eskişehir, Bilecik ve Bursa civarında yaşamaktaydılar. Diğer taraftan Orta Anadolu’da Ankara – Aksaray hattının doğusundan Erzurum’a kadar uzanan bölgede 1336 yılına kadar İlhanlılar beyliği egemenlik kurmuşlardı. İlhanlı sultanı Ebu Said Bahadır Han’ın uçmağa varması (ölmesi) üzerine beylikler arasında ortaya çıkmış olan çatışmalar Anadolu beyliklerine tam bağım olma yolunu açmıştı. İlhanlı beyliği kontrolü altında bulunan bölgelerde yeni Türk beylikleri kurulmaya başlamıştı. Bunlardan bir tanesi Kayseri ve Sivas yöresinde ki eretnada Uygur Türklerinin kurduğu Eretna beyliğiydi.

anadolu beylikleri

Doğu Anadolu’da Karakoyunlu beyliği ve Akkoyunlu beyliği politik güçlerini artırmaya başlamışlardı. Bütün türkmen beylikleri otorite elde etmek için Türk-İslam kültüründe çalışmalar başlatmış, Türkçe çoğu beylik tarafından bilim ve yazımda ana dil yapılmış, beylikler Türkçeyi devlet dili olarak benimsemişti. Yine bu dönemde yeni medreseler açılmış ve tıpta büyük ilerlemeler yaşanmıştı. Kentlerde ahilik teşkilatı kurulmaya başlamış ve zanaatta gelişmeler yaşanmıştır.

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares