Osmanoğulları Hz. Nuh'un Soyundan mı gelmektedir? - Türk Otağı

Osmanoğulları Hz. Nuh’un Soyundan mı gelmektedir?

Osmanoğulları’nın Soyu nereden gelmektedir? Ertuğrul gazinin babası süleyman şah’dır, peki süleyman şah’ın babası, hatta dedesi ve dedesinin dedesi kimdir? Bu konu hakkında en yaygın bilgi Türklerin, doğal olarak Osman oğullarının Hz. Nuh’un soyundan geldiğidir. Şöyle ki;

Hz. Nuh’un kutsal kitaplara göre üç oğlu mevcuttur, bunlar: Kenan (Ham) , Sam ve Yafesdir.

yafes oğulları yayılım
yafes oğulları yayılım


Hz. Nuh’un torunları:

Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in oğulları: Türk, Magog, Madai, Gomer, Tubal, Javan,  Tiras ve Meshechdir(Türk kavimler)
Hz. Nuh’un diğer oğlu Ham’ın oğulları ise: Mizraim, Cush, Put, Aamelikan ve Caaniandir(Yahudi kavimler)
Hz. Nuh’un sonuncu oğlu Sam’in oğulları:Asshur, Elam, Lud , Arpachshad ve Aramdır (Arap kavimler)

Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in oğullarının yayıldığı coğrafya incelendiğinde tamamiyle Türk boylarının bulunduğu bilinmektedir.


– “ve gemiden çıkan Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafes idiler. ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu… _Kenan’ın atası Ham, (bir gün) babasının çıplaklığını gördü, kardeşlerine söyledi… (utanan) Sam ile Yafes babalarının çıplaklığını örttüler…

– “ve Nuh dedi: ‘Kenan lanetli olsun!.. kardeşlerine kullar kulu olacaktır! Sam’ın Allah’ı Rab, mübarek olsun, ve Kenan ona kul olsun! Allah, Yafes’e genişlik versin!.. Sam’ın çadırlarında otursun!.. ve Kenan ona kul olsun!..’”

Ayrıca Osmanlı Kuruluş tarihini kaleme alan Aşık Paşazade ise kitabının 1. bölümünde Osmanoğullarının soyunu şu şekilde açıklamıştır.

Osmanoğulları soyunun adları.
Nuh Peygamber’in, selam onun üzerine olsun, oğlu Yafes’in oğlu Maçi’nin oğlu Çin’in oğlu Turmuş’ın oğlu Yantemür’un oğlu Korluga’nın oğlu Karahul’un oğlu Süleyman Şah’ın oğlu Karalu Oğlan’ın oğlu Amudı’nın oğlu Karaca’nın oğlu Kurtılmış’ın oğlu Çarboga’nın oğlu Sevinç’in oğlu Togar’ın oğlu Baybus’un oğlu Kızıl Boğa’nın oğlu Kamarı’nın oğlu Bansup’un oğlu Karahan’ın oğlu Tozak’ın oğlu Aykutluk’un oğlu Karahan’ın oğlu Oğuz’un oğlu Gök Alp’in oğlu Basuk’un oğlu Toktimur’ün oğlu Sugar’ın oğlu Bakıyı’nın oğlu Sunkur’un oğlu Kaynıtur’un oğlu Togar’ın oğlu Aykolug’un oğlu Sayıntur’un oğlu Kızıl Boğa’nın oğlu Kaya Alp’in oğlu Süleyman Şah Gazi’nin oğlu Ertuğrul’un oğlu Osman Gazi’ dir.

Ayrıca M.Kemal ATATÜRK Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1922 senesinde Meclisin 130. Oturumunda yaptığı konuşma, bu kaynakları doğrular niteliktedir.

Efendiler,
Bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yâfes’in oğlu olan kişidir.” 

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares