Oğuz Boyları - Kayılar Kimdir? Kayı Boyunun Tarihçesi - Türk Otağı

Oğuz Boyları – Kayılar Kimdir? Kayı Boyunun Tarihçesi

?

Kayılar 12 Oğuz Boylarından 1 tanesi ve en önemlilerinden birisidir. Bozok koluna bağlı kayılar, Türk Bilgini Kaşgarlı Mahmud’un eseri olan Divan-ı Lügati’t- Türk’de ikinci sırada yer almaktadır ancak genel kanı Kayıların bu eserde 1. Sırada yer aldığı şeklindedir.  Reşidüddin Fazlullah-ı Hamedani’nin eseri olan Cami’üt-Tevarih adlı eserinde ise Kayı boyunun sembolünün Akdoğan anlamına gelen (aksungur) olduğu belirtilmektedir.

Kayıların Oğuz Kağanın oğullarından olan Gün Han’ın soyundan geldikleri bilimketedir. Kayı boyuna adını veren Kayı Han, Kayı boyunun ilk atası olarak kabul edilmektedir. Tamgasında 2 ok ve 1 yay bulunan ‘kayı’ sözcüğü güç ve kuvveti, sağlamlığı ifade etmektedir.

Anadoluya göç etmek zorunda kalan Kayı boyu, Süleyman Şah (Gündüz Alp) önderliğinde öncelikle Ahlata yerleşmişlerdir.Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keybubat’ın emrine giren Kayılar Viranşehir, Halep ve Karacadağ bölgelerine yerleşerek yurt tutmuşlardır. Süleyman Şah’ın Fırat nehrinde boğularak vefat etmesi üzerine Kayı boyu ikiye ayrılarak bir kışı Ahlata tekrar dönmüştür. Ertuğrul Gazi ve kardeşi dündar bey ile bir kısım kayılar ise Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmişlerdir. Bu bölgede iyi bir yönetim sergileyen Ertuğrul Gazi, Selçuklu devletinin Uç beyliği görevini de yürütmüştür.

Beğen ve Paylaş

Sending
User Review
4.8 (5 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares