Oğuz Boyları - Çavdarlar (Çavuldur) Kimdir? Çavdarların Tarihi? - Türk Otağı

Oğuz Boyları – Çavdarlar (Çavuldur) Kimdir? Çavdarların Tarihi?

Çavdarlar Kimdir? Çavdarlar Boyunun Tarihi Nedir?

Çavuldur boyu, Çavuldar veya çavdarlar da denilmekte olup, Oğuz Türklerinin Üçok Kolundan gelmektedir.  Çavuldur adı Divan-ı Lügati’t- Türk’te yer alan 22 Oğuz boyunun yitminci sırasında yer almaktadır ve tamgaları üst üste duran iki yay şeklindedir. Oğuz Kağan’ın oğlu Gök Han soyundan gelen çavdarların simgeleri ise sungurdur. Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani Çavuldar (Çavuldur) kelimesinin ‘Şerefli ve yaygın üne sahip’ olarak belirtmiştir.

Beğen ve Paylaş

  • 10/10
    🙂 - 10/10
10/10
Sending
User Review
4.6 (5 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares