Oğuz Boyları - Bayatlar Kimdir? Bayat Boyunun Tarihçesi - Türk Otağı

Oğuz Boyları – Bayatlar Kimdir? Bayat Boyunun Tarihçesi

Bayat Boyu, Oğuz Kağan’ın oğlu Gün Han’ın soyundan gelen, Bozok kolunun bir üyesidir. Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde Kaşgarlı Mahmud Bayat boyunu Oğuz boylarının 9. Sırasında göstermiştir ancak genel olarak 2. sırada gösterildiği kabul görmektedir. Bayat kelimesi anlam olarak ‘devletli, varlıklı’ anlamında kullanılmakta olup, Bayat boyunun tamgası biri yay, diğeri temrenli olan iki oktan oluşmaktadır. Sembolleri ise aksungurdur. Anadolu Selçuklu Devleti öncülüğünde Anadolunun çeşitli bölgelerine yerleştirilmişlerdir.

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares