Kayıların Anadolu'ya Gelişi ve Ertuğrul'un İlk İcraatları - Türk Otağı

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Ertuğrul’un İlk İcraatları

Kimdir? Kayıların oğuzlar ile bağlantısı nedir? Anadolu’ya geldikten sonra neler yapmışlardır? Anadolu’da ilk nereye yerleşmişler, daha sonra nereye göç etmişlerdir? Kayıların Anadolu’ya gelişi …

kayıların anadoluya gelişi

Kayıların Oğuzlar ile bağlantısı nedir?

İlk etapta Oğuz’un kim olduğunu incelemek gerekmektedir. Evvel vakitlerde Oğuz Kağan’ın Metehan olduğu bilinir ve kabul edilirdi ancak gerek Oğuznamelerin incelemeleri, Almak tarihçilerin ve Türk tarihçilerin yaptığı araştırmalar neticesinde Oğuz Kağanın Metehan olmadığı hemen hemen kesinleşmiş bir durumdur. Yafes’in torunu olduğu, oğuznamelerde ise bir peygamber veya çok büyük bir veli olarak belirtilir. Zalim olan babası Karahan’a karşı çıkarak idareyi eline almış, yaptıkları ve kişiliği incelendiğinde peygamber olarak bile görülmektedir.

Oğuz kağanın 24 boyu bulunur. 6 oğlu ve altı oğlunda doğan 4 er çocuğu vardır. Osmanlı hanedanının yani kayıların Oğuz boylarından olduğu sadece Türk değil, bütün tarihi kaynaklarda mevcuttur.

Kısaca Osmanlı devletinin kurucuları Türk ve Oğuz boylarından geldiği kesin bir bilgidir.

türklerin anadoluya gelişi
türklerin anadoluya gelişi

? Kayılar nereden geldi? Osmanlılar Kayı Boyundan mı gelmektedir?

Kayı, Güç Kudret ve Muhkem manasına gelmektedir. Günümüzde bazı tarihçiler Osmanlıların Kayı boyundan olmadığı görüşünü ortaya atmıştır. Ancak Osmanlıların kayı boyundan olmaması başka bir oğuz boyundan geldiği biliniyor ancak kayı boyundan değil ise hangi boydan geliyor sorusunu sorma ihtiyacı hasıl olmaktadır. Ayrıca tarihi kaynakların hemen hemen hepsi Osmanlıların kayı boyundan geldiğini belirtmektedir.

Bir başka Kayılar hakkındaki olumsuz düşünce ise Kayıların Moğol ordusu ile birlikte Anadoluya geldiği, Moğolların açtığı boşluktan talan ile, baskı ile bir güç elde ederek konumlarını güçlendirdikleri ve bu şekilde parladıkları düşünülmektedir.

Kayıların Anadoluya geliş ve yaşadıkları serüvenleri tamamını net bir şekilde takip etmek mümkün değildir. Ortada olan Moğol baskısı Anadolu ve Türk topraklarına bir kabus gibi çökmüş vaziyette talan ederken, Moğol ordusunun önünde hiçbir devlet duramamıştır. Kayıların Selçuklunun Anadoluya gelişimde bir kısmı Selçuklular ile Anadoluya gelmiştir. Geri kalan kısmı ise Moğollara itaat etmeyerek Moğol ordusundan kaçıp Anadoluya gelmiştir. Anadolu topraklarında Moğol birlikleri ile birçok kez mücadele ettikleri tarihi kaynaklarda belirtilmiştir.

kayılar anadolu
kayılar anadolu

Kayılar Anadoluya geldikten sonra ne yaptılar?

Kayılar Moğollardan kaçarak Anadoluya geldikten sonra Sungur tegin ve Gündoğdu geri dönme taraftarı iken, Ertuğrul gazi Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubad’ın Türkmen obalarına sahip çıktığını işiterek geri dönmeye karşı çıkarak daha ileriye gitmek istediğini belirtmiştir.

Ertuğrul ve dündar Anadolu’nun içlerine girerken, sungur tegin ve Gündoğdu geldiği topraklara geri dönmüştür. Geri dönen Kayıların akıbeti tarihi kaynaklarda belli değildir.

Ertuğrul gazinin Erzincan sivas istikametinden Ankara civarına hareketlendiği zaman muhabereye denk gelmiştir. Selçuklu ile Moğol muhaberesine denk gelen Ertuğrul gazi ve kayılar Selçuklu saflarında savaşmaya girer ve Moğolları büyük bir yenilgiye uğratıyorlar.

Kayıların desteği ile Selçuklu ordusunun zaferi Sultan Alaaddin’in kulağına gidiyor ve Sultan Ertuğrul’u görmeden sevmeye, ona itimat etmeye başlıyor. Bu hadise sonrası Karacadağ’ı Kayılara yurt olarak veriyor.

Belirli bir süre Karacadağ’da konaklayan Kayılar gerek kuraklık, gerekse burayı beğenmedikleri için Cihad yapmak üzere ve daha iyi bir yurt tutmak için batıya, Bizans sınırına yerleşmek istiyor. Sultan Alaaddin bu talep üzerine kayılara Söğüt ve domaniç’i vererek buralara yerleşmelerini sağlıyor.

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares