Karmatiler Kimlerdir?

Karmatiler, İsmailiyye mezhebi içerisinde yer alan, fatımilerin oluşumunda onlara katılmayıp, eski ismaili öğretilerine bağlı kalmış bir şii topluluğu olarak 890 yılında Küfe’de kurulmuştur.

Karmatiler kimlerdir
Karmatiler kimlerdir

Bu topluluk adını kurucusu olan Küfeli Hamdan Karmat’tan almıştır.

Karmatiler Hamdan Karmat’ın yardımcısı yani dailerinden olan Ebu Said Hasan bin Behram Cennabın Zerdüştlük ve İsmaili öğretilerini harmanlaması ile iran milliyetçiliğine entegre etmesi ile şekillenmiş bir düşünceye kavuşmuştur.

Ebu Said Hasan bin Behram Doğu Arabistanın Lahsa şehri ile Bahreyn’in başkenti Hajr şehrini ele geçirmiştir.

899 yılında İsmailiyideki bölünmenin ardından Ebu Said Cennabi Bahreyn’de küçük bir karmati devleti kurdu. 913-914 senelerinde Ebu Said Cennabi, Ubeydullah el Mehdi tarafından tertip edilen bir suikast sonucu öldürülmüştür.

Karmatiler onuncu yüzyılın başlarına kadar suriyeye kadar yayılmışlardır. 903 senesinde şam’ı kuşatmışlardır ancak Abbasiler tarafından bastırılarak geri püskürtülmüşlerdir.

Katımiler Ebu Said Cennabın oğlu Ebu Tahir Süleyman önderliğinde 930 senesi Hac zamanında Mekkeye saldırmış, yirmi bin hacıyı katletmiş, katledilen hacıların cesedlerini zemsem kuyusuna atmış, Hacerül Esved taşını da çalmışlardır. Yirmi yıl boyunca Hacerül Esved Taşı karmatilerin elinde kalmıştır.