İbrahim B. Yınal ile Sultan Tuğrul Arasındaki Mücadele

İbrahim B. Yınal, Sultan Tuğrul’a Nasıl İsyan Etti?

Sultan Tuğrul’un kardeşi İbrahim B. Yınal, Ağabeyi Sultana neden ve nasıl isyan etti?

Sultan Tuğrul ve İbrahim B. Yınal arasındaki anlaşmazlık. Sultan Tuğrul 7 Eylül 1058 yılında Bağdad’dan yola çıkarak nusaybine hareket etti. Nusaybinde Sultan Tuğrul ile Kardeşi İbrahim b. Yınal arasında anlaşmazlık meydana geldi. İbrahim Sultan
Tuğruldan ayrılarak emrinde bulunan kuvvetlerle tekrar ırak’a hareket etti. Sultan Tuğrulun yanında
bulunan birçok asker de ibrahim yınal ile beraber gitmeyi seçtiler. Sultan Tuğrul İbrahim Yınalın
peşinde Irak’a hareket etti. İbrahim Yınal’ın ıraka intikal etmesi ile birlikte Irakta bulunan selçuklu
askerleri de taraf değiştirerek yınalın tarafına geçmişlerdir. İbrahim Yınal askeri bakımdan oldukça
kuvvetlenmişti. Sultan tuğrulun Hamedan’a ulaşmasının ardından yınal, korkudan kaleye
sığınmıştır.

ibrahimb.yınal
ibrahimb.yınal

İbrahim B. Yınal’ın Sultan Tuğrul’a Karşı Harekatı

Kalede hazırlık yaparak Sultan Tuğrula karşı harekat başlattı. Sultan Tuğrul epeyce zor durumda
kalmıştır. Sicilyada Han olarak bulunan yeğeni Alp Arslana ulak göndererek yardım istemiştir.

Sultan Tuğrul’un Alp Arslan’a yoladığı mektup

Sultan Tuğrul Alp Arslana Mektubunda şöyle seslendi.

Kardeşim bana muhalefet ve isyan eyledi. Benim Ülkemi Karıştırmaya ve devletimi yabancıya
vermeye niyet eyledi, askerimi çoğu ona tabi oldu, şimdi benim oğlum iyilik edip gelip bana
yardımcı olsun ve kardeşimden öcümü alıversin. Yaşama sevincime çok keder gelip üzülmekteyim.
Senin gelmeni bekliyorum. Amcana zarar gelmesinden korkuyorsan korkuyorsan mektup vardığı
zaman bu tarafa acele ve süratle sefer edesin.’’ dedi.

Mektubun teslim edildiği ulak süratle sicilyaya at sürdü. Alp Arslanla buluşarak mektubu teslim etti.
Ayrıca bütün olanları tek tek anlattı.

Alp Arslan’ın Sultan Tuğrul’a Yardım Etmesi

Alp Arslan mektupta yazılanlardan ve işittiklerinden ötürü hemen ordusunu toplayıp sicilyadan
hareket ederek on günde ırak’a vardı. Sultan Tuğrul hisardan çıkarak Alp Arslanla buluştu. 2
Ağustos 1059 yılında Sultan Tuğrul ve Alp Arslan askerleri ile İbrahim b. Yınal’ın askerleri karşı
karşıya geldi.

İbrahim B. Yınal ve Alp Arslan Karşı Karşıya

Müthiş bir çarpışma neticesinde Alp Arslanın ordusu zaferini ilan etti. Savaşı kaybettiğini anlayan
ibrahim birkaç askeri ile kaçmaya çalıştı lakin Alp Arslan’ yakalanarak zincire vuruldu.

İbrahim B. Yınal ’ın ölümü

2 Ağustos 1059 ‘da zincire vurulmuş şekilde Sultan Tuğrulun Huzuruna çıkarılan İbrahim b. Yınal
Sultan tarafından Boynu vurularak infaz edildi.