Çift Başlı Kartal Sembolünün Türk Kültüründeki Yeri - Türk Otağı

Çift Başlı Kartal Sembolünün Türk Kültüründeki Yeri

Selçuklu Devletinin Bayrağını oluşturan simge Çift Başlı Kartal

selçuklu sancağı
selçuklu sancağı

Aynı zamanda Bizans imparatorluğunun sancağını da oluşturuyordu. Peki çift başlı kartal sembolünün biz Türklerin tarihinde ne gibi bir yeri var?

Öncelikle Selçuklu Devletinin sancağında yer alan çift başlı kartalın anlamı şu;

Mavi desen üzerinde tek vücut ile iki başı oluşturulan kartalın başlarından biri doğu’ya, diğeri ise batıya bakmaktadır. Bunun nedeni ise doğudan batıya göç eden Selçuklular geldikleri toprakları unutmayarak yönünü batıya çevirmiş aynı zamanda hem doğunun hemde batının hükümdarı olduğunu belirtmiştir. Burada kartal figürünün seçilmesi ise Eski nden geldiği düşünülmektedir.

Türk mitolojisinde ise çift kartal başına sahip bir insan figürü söz konusudur.

kartal başlı insan
kartal başlı insan

Semrük Bürküt, iki kartal kafasına sahip vücüdu insan olan mitolojik bir yaratıktır. Bürküt, Türkçede büyük ve iri kartallar için kullanılan bir kelimedir. Tırnakları bakırdan olan semrük bürküt’ün sağ kanadının güneşi, sol kanadının ise ayı kapladığına inanılır. Gök kuşu da olarak adlandırılan semrük bürküt, yakut Türkleri tarafından öksökö kuşu olarak da adlandırılmıştır.

Türk mitolojisinde Tanrı Ülgen‘in simgesi olarak bilinen Semrük Bürküt’un Başkurt efsanesinde de adı geçmektedir. Türk mitolojisinde Tanrıya açılan gök kapılarının muhafızları oldukları belirtilmiştir.

selçuklu arması
selçuklu arması

Selçukluların ise Semrük Bürküt’den esinlerek çift başlı kartal sembolünü kendilerine sancak olarak seçtikleri düşünülmektedir.

Ayrıca Bizans imparatoruğu ve Ruslar‘ında çift başlı kartal sembolünü kullandıkları bilinmektedir.

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares