Çağrı Bey Nasıl Öldü?

Selçuklu Devleti, Horasan Hakimi Sultan Alp Arslan’ın babası Çağrı Bey Nasıl Öldü?

çağrı bey nasıl öldü
çağrı bey nasıl öldü

Çağrı bey, Karabağ topraklarında bulunan beylerin Gazne’ye itaat ettiğini, kendisini tanımadıklarını haber alması üzerine emrindeki askerler ile karabağ’a yürüdü.

Nitekim isyanı bastıran çağrı bey büyük bir ganimet ile geri döndü.

Sefer dönüşü amansız bir kan hastalığına yakalanan çağrı bey hastalandı ve yatağa düştü. Çağrı bey’in hasatalığını fırsat bilen Sultan Mevdud horasanı işgale kalkıştı.

Çağrı bey, oğlu Alp Arslanı hastalığı sebebi ile vekil tayin etti. Alp Arslan işgali başarılı bir şekilde bastırarak savaştan zaferle ayrıldı.

Çağrı bey, bu hastalıktan şifa bularak tekrar horasan hakimi olarak hayatına devam etti. Tahmini yetmiş yaşına girdiği vakit daha önce yakalandığı bu hastalık tekrar nüksetti yaşının da geçkin olması sebebi ile gün geçtikte zayıf düştü. 1060 yılın mart veya nisan aylarında hayatını kaybetti. Naaşı Merv şehrine götürülerek defnedildi.