Bizans Komutanı Mikhael Kosses (Köse Mihal)'in Osmanlı Tebasına Katılması - Türk Otağı

Bizans Komutanı Mikhael Kosses (Köse Mihal)’in Osmanlı Tebasına Katılması

Kayıların Bizans sınırına yerleşmesi ile birlikte Moğollardan kaçan Türkmenlerin kayılara katılmasının yanı sıra, yerleştikleri bölgelerde adalet ve eşitlikle muamelesinden etkilenen gayri Müslüm tebaa da kayılara itimat ederek yakınlaşmışlardır.

İşte Osman Gazinin yakın arkadaşlarından, Alplerinden ’de gayri Müslüm tebaadan aslen rum olan mikhael Kossesdir. Bizans imparatorluğunun önemli bir komutanı ve sakarya havzasında bilecik ve çevresindeki kalelerin tekfuruydu. Bazı tarihi kaynaklarda ise harmankaya tekfuru olduğu belirtilmiştir.

Mikhael Kosses(köse mihal)
(köse mihal)

Peki gayri Müslüm bir tebaaya dahil olan, bizansın tekfuru ve büyük bir komutanı mikhael kosses nasıl oldu da Köse Mihal olarak Osman Gazinin en yakın silah arkadaşı, gaza peşinde koşan bir alp oldu?

Tarihçilerin anlatımına göre henüz küçük bir bey olan Osman Gazi, 1280 senesinin başlarında Bizans tekfuru ile yaşanan bir çatışma sonrası mikhael kosses yani köse mihal Osman bey’in eline esir düşmüş, Osman bey ve Alpleri köse mihal’in davranışları ve yiğitliğinden etkilenerek ona iyi davranmış ve akabinde serbest bırakmıştır. Osman Gaziye kurulan tuzağın bozulmasına yardım etmiş, Osman gazinin hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Bu olay neticesinde Türkleri daha yakından ve daha iyi tanıma fırsatı bulan mikhael kosses Türklerin dürüstlüğünden, ahlakından ve yiğitliğinden etkilenmiş ve geri dönülmez bir yola sokmuştu.

Daha sonra Bizans imparatorluğunda yaşanan siyasi çalkantılar sonrası rahatsız olan mikhael kosses yavaş yavaş Bizans imparatorluğundan uzaklaşarak daha önce yiğitliğine, ahlak ve hoş görüsüne şahit olduğu, iyi bir dostluk kurduğu Osman Gazinin yanına giderek Müslüman olarak kendisi ile birlikte gaza etmek istediğini söyledi. Tarihi kaynaklarda yazıldığına göre bu olay 1313 senesinde cereyan etmiştir. Bu tarih itibari ile Osman Gazinin yakın bir silah arkadaşı olan mikhael kosses Abdullah adını almasına rağmen daha çok adının Türkçe telefuzu olarak Köse Mihal ismi ile anılmaya başlanmıştı.

Köse Mihal’in Müslüman olarak Osmanlı tebaasına katılması, tarihte Osmanlı saflarına ilk geçen Bizans komutanı olma özelliğine sahiptir. Bu olay ilk olmuş ancak son değildir. Bu olaydan sonra defaeten Osmanlı saflarına geçen Bizanslılara rastlanılmaktadır.

bursanın fethi
bursanın fethi

Köse Mihal’in Kayıların safında katıldığı savaşlar, yaptığı gazalar nelerdir?

Bizans imparatorluğu bünyesinde başarılı bir komutan olarak görev yapan mikhael kosses, köse mihal olarak savaş ve askeri alandaki tecrübelerini kayılar lehine başarılı bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Osman Gazi ve Orhan gazi döneminde Sakarya havzasına akınlarda bulunan mihal, göynük, Mudurnu ve taraklı kuşatmalarında bulundu. Bu alanda birçok köy ve kasabayı Osmanlı hakimiyetine dahil etti. Bursanın fethedilmesinde ise büyük bir rol oynadığı, Orhan gazi ile Bizasn tekfuru arasında da diplomasiyi yönettiği tarihi kaynaklarda mevcuttur.

Köse Mihal nerede ve nasıl vefat etmiştir? Türbesi nerede bulunmaktadır?

Köse mihal’in ölüm tarihi net olarak bilinmemektedir ancak Bursa fethinden sonra vefat ettiği tarihi kaynaklardan aktarılmaktadır. Türbesi ise Eskişehirde bulunan ve kendi adının konulduğu Mihalgazi beldesinin Ermenköy sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köse Mihal’in türbesi en son Osmanlı Sultanlarından 2. Abdulhamid zamanında bizzat sultan tarafından yeniden inşaa ettirildiği bilinen bir gerçektir.

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares