çelebi mustafa isyanı arşivleri - Türk Otağı

Fetret Devri ile Çelebi Mehmed’in Taht’a Çıkmasından Sonra Cereyan Eden Hadiseler

Dört Osmanlı şehzadesinin savaşı ile geçen fetret dönemi Çelebi Mehmed’in kardeşlerine üstünlük sağlaması ile 1413 yılında nihayet son bulur. Mehmet

Devam