Futbol Bir Türk Oyunu mudur? - Türk Otağı

Futbol Bir Türk Oyunu mudur?

Futbol Bir Türk Oyunu mudur?

Futbol, Dünya üzerinde futbolu çok iyi oynayan ülkeler Genelde Afrika ülkeleri ve gelişmiş Avrupa ülkeleridir. Türkler futbola düşkündür ancak bu alandaki yeteneklerimizi ortaya çıkarmakta ve eğitmekte beceriksiz olduğumuzda bir gerçektir. Aslında tarihe bakıldığı zaman futbolun bir değişik versiyonu ile Türk milletinin çok haşir neşir olduğunu görmemiz imkansız değildir. Günümüz futbolunda seceremiz okunmasa bile geçmişte futbolu biz bulmuş olabiliriz.

tepük futbol

Orta asyadan gelmeden önce, geldikten sonra da bir süre oynamış olabiliriz “Tepük” isimli oyunu.

Sert yuvarlak bir cisme (Genelde kurşun) keçi, koyun derisi gibi derilerin sarılması ile oluşturulan top ile oynanan bir oyun olduğu tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır.

Çin kaynaklarında İç asyada bulunan Türk boylarının ayak topu denen “Tepük” oyununu usta bir şekilde oynadıkları belirtilmiştir.

Kaşgarlı Mahmut kitabı Divanu Lügati’t-Türk’te “Tepük” oyunu ile ilgili şu cümleleri kullanmıştır.

-“Kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır, çocuklar bunu teperek oynarlar.”

Hiuan isimli çin gezgini ise  La Tartarie adlı kitabında Asya’da Tsang’da erkek ve kızlardan oluşmuş takımların ayak topu oyununu oynadığını kayıt altına almıştır. Gezgin Hiuan kitabında oyun ile ilgili şu cümlelere yer vermiştir.

-“Büyük mabetlerde sık sık ayak topu müsabakaları yapılır. Bu oyunda topa elle dokunulamaz. Ya ayakla, ya da başla vurulur ve böylece topu hasım kaleden içeri sokmak için uğraş verilir.”

Timur Döneminde Türk toplumlarının içi hava ile doldurulmuş kuzu postu ile yapılan top ile oyunlar oynadıkları, bu oyunda topa el ile dokunmanın ve çizgiden dışarı çıkarmanın yasak olduğu “Tarih-i Timur” adlı kitabın sayfaları arasında bize el sallamaktadır. Timurun bu oyunu Asker ve muhafızlarına çeviklik, manevra kabiliyeti ve kondisyon katmak için oynattığı düşünülmektedir.

Seyyid Ali Ekber ise Hıtay-ı Name isimli kitabında Tepük Oyunundan şu dizeler ile bahsetmiştir.

-“Ve top oyunu Hıtay’da güzeller işidir. Ve dahi harabeti (düzensiz kalabalık) çok olan ve sığır kursağından top yüzmüşler (yapmışlar) ve mahbub (erkek) ve mahbubeleri (kadınları) durdurmuşlar. Ve topa ayaklar ile ururlar(vururlar). Şöyle ki; elin ol topa değdirmeye ve ol topu yere düşürmeye ve nazik ayak ile dürde (ite), saklara (baldırlara) ve usulsüz vurmak ve yere düşürmek ve daireden taşra (dışarı) çıkmak vaki olmaz.”

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares