Zübeyde Hatun Kimdir?

TV ekranlarında yayınlanan Uyanış Selçuklu dizisi ile gündeme gelene Zübeyde Hatun kimdir? Tarih sahnesinden birçok insan gelip geçmiştir. Şüphesiz Türk tarihinde Kurulmuş birçok devlette de önemli insanlar var olmuş, çeşitli kaynaklar ile bu şahıslar hakkında bilgi verilmiştir.

Bu önemli kişilerden birisi de son zamanlarda TV dizileri ile gündeme gelen zübeyde hatundur.

Zübeyde hatun’un doğum tarihi bilinmemekle beraber, Büyük selçuklu devleti sultanı Melikşah’ın eşidir. Ayrıca Melikşah ile de akrabadır. Şöyle ki Melikşah’ın Babası Sultan Alp Arslan ile Zübeyde Hatunun Babası Emir Yakuti Kardeştir. Sultan Alparslan ve Emir Yakuti Çağrı Bey’in oğullarıdır.

Zübeyde Hanım Melikşah ile evlendikten sonra devlet üzerinde etkisini artırmıştır. Melikşah ile olan evliliğinden 1081 yıllarında Berkyaruk adında bir oğlan dünyaya getirdi. Melikşah’ın ölümünden sonra girişilen taht kavları neticesinde vezirlerden Müeyyidülmülkü azlettirip yerine Fahrülmülkü vezir olarak tayin ettirdi.

Zübeyde hanım tarafından azledilen Müeyyidülmülk’ün teşvikleri ile isyan ederek tahtı ele geçiren Muhammed Tapar, Müeyyidülmül’ü tekrar vezirliğe atadı.

Sultan olarak Muhammed Tapar Rey şehrine gediğinde zübeyde hatun da burada bulunmaktaydı. Vezir olan Müeyyidülmül Zübeyde Hatun’u önce hapsettirdi, akabinde de öldürttü.