Osman Bey’in Oğlu Alâeddin Bey Kimdir?

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in oğulları arasında kendisinden sonra devletin başına geçen Orhan gazi nin gölgesinde kalan bir isimdir Alâeddin Bey. Hayatına ilişkin Osmanlı kaynaklarında çok fazla bir malumat yoktur.

Peki Alâeddin Bey Kimdir?

Alâeddin Bey‘in annesinin kim olduğuna dair tarihçiler arasında görüş ayrılıkları olmakla beraber, Şeyh Edebalinin kızı Rabia Bala Hatunun oğlu olduğu kanısı daha fazladır.

Bazı tarihçiler ise Orhan Gazi ile aynı anneden geldiğini, annesinin malhun hatun olduğunu yazarlar. Ayrıca bazı tarihçilere göre Alâeddin Bey Osman Bey’in büyük oğludur, bazı tarihçilere göre ise Orhan Gaziden küçüktür.

Alâeddin Bey Kimdir

Alâeddin Bey‘in çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin çok fazla bir bilgi yoktur.

Ancak çocukluk ve gençlik yıllarını dedesi Şeyh Edebali ve annesi Rabia Bala hatun ile birlikte bilecikte geçirdiği ve şehrin muhafazasında görev yaptığı kabul görmüştür.

Alâeddin Bey Osmanlı hanedanı içerisinde ilk defa Paşa ünvanını kullanan kişidir. Bu sebeple kendisine Alâeddin Paşa da denmektedir.

Osman Bey’in vefatının ardından 20 yaşlarında olan Alâeddin Bey ile Orhan Gazi arasında taht mücadelesi olmamıştır.

Alâeddin Bey Orhan gazinin askeri başarısı ve siyasi becerisinden ötürü tahttan feragat ederek büyük kardeş olmasına rağmen tahtı kardeşi Orhan’a bırakmıştır.

Bir rivayete göre Osman Bey’in ölümünün ardından kurulan beylik toyunda Orhan Gazi ağabeyi Alâeddin Bey‘i tahta oturması için önermiş, ancak Alâeddin Bey bunu kabul etmeyerek devlet büyüklerinin ve beylerinin de uygun gördüğü şekilde tahtı kardeşi Orhan’a bırakmıştır.

Başka bir rivayete göre ise Orhan Bey’in tahta geçmesi ahi teşkilatı sağlamıştır.

Alâeddin Bey tahttan feragat ettikten sonra Bursanın batısında fodya köyüne yerleşmiş ve dermişlik yapmayı seçmiştir. Ancak bir müddet sonra Orhan Gazinin devleti üzerine vezir devletin idari işleri ile uğraşmıştır.

Osmanlı devletinin Orhan Gazi döneminde bu kadar gelişip temel taşlara oturmasının en önemli etkenlerinden birinin de kardeş kavgasının olmaması ve Alâeddin Bey ile Orhan gazinin tam uyum içerisinde çalışmasının olduğu öne sürülmektedir.

Alâeddin Bey bir süre vezirlik ve akabinde ordu komutanlığı yaptıktan sonra, tekke yaşamına geri dönerek dervişlik yapmaya devam etmiştir.

Çevresinde merhamet ve yardımseverliği ile tanınmaktadır. Nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemekle beraber bazı kaynaklara göre şehit olduğu değerlendirilmektedir.