Oruç Reis Kimdir ? (Barbarossa) Kimdir ? Hayatı ve Yaşamı

Oruç Reis Kimdir ? İtalyanların değişi ile Barbarossa Kimdir? Yaşamı ve Hayatı nasıl olmuştur? Akdeniz ve cezayirde neler yapmıştır?

Oruç Reis, 1470 veya 1474’de Midilli adasının bonova köyünde dünyaya gelmiştir. Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa)’nın ağabeyi olan Oruç Reis, Kardeşleri ile beraber iyi bir eğitim görerek, italyanca, ispanyolca, Fransızca ve Rumcayı öğrenerek Gemicilik ve deniz ticareti alanında ihtisas sahibi olmuşlardır ve çok sürmeden çalışkanlıkları ve azimleri ile gemi sahibi olmuşlardır. Suriye, İskenderiye mısır gibi ülkelerle anadolu arasında mal taşıma ticareti yapmışlardır.

Denizlerde İlk İcraatleri

Bu deniz ticareti esnasında Rodos Şövalyelerinin saldırısına uğramış ve esir düşmüştür. Yaklaşık üç yıl esir kalan oruç reis esaretten kurtulduktan sonra memlük Devletine amirallik görevinde bulundu.

Bu yıllarda söylediği “Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.” sözü tarih sahnesinden hiç bir zaman silinmeyerek bir çok insana azim kaynağı olmuştur.

Memlük komutasında fazla kalmayan oruç reis, Şehzade Korkuttan aldığı on sekiz büyük savaş gemisine sahip bir filonun komutanı tayin edildi. Akdenizde bu gemileri ani bir baskına uğramasının sonucunda filonun tamamını yitirdi. Levendleri ile baskından son anda kurtulan Oruç Reis, Şehzade Korkut’un huzuruna tekrar çıktı. Kendisine iki savaş gemisi daha tahsis edilen reis Akdeniz’e açıldı. Bu iki gemi ile seferler düzenlemeye başlayan oruç reis birçok ticari mal, ganimet ve esir topladıktan sonra uzun süre uğramadığı memleketi midilliye giderek kardeşlerine, akrabalarına ve muhtaçlara yardımda bulundu.

Fetihleri ve Başarıları

Türk tarihinde ve deniz egemenliğinde önemli bir yere sahip olan Cerbe Adası 1513 yılınca Oruç Reis tarafından fethedilmiştir. Uuzun bir süre bu adayı üs olarak kullanan Oruç Reis Akdeniz hakimiyetini kurmuş ve birçok gemi zapt etmiştir. Ticari gemilerin yanı sıra papaya ait büyük savaş gemilerini tekneler ile zapt etmesi ününün Avrupaya yayılmasını sağlamıştır.

İtalyanlara ait savaş gemilerini zapt etmesinden dolayı italyanların sakalının renginden dolayı kendisine Barbarossa demişlerdir.

Akdenizde gösterdiği azim ve yakaladığı başarıların ardından Oruç Reis cezayirde kendisine bir devlet kurmak istemiş ve kısa zamanda bu toprakları zapt etmiştir. Dönemin ispanya kralı olan Şarlken cezayire büyük bir donanma göndermiş ise de Oruç Reisi bu topraklardan atamamıştır. Becâya Kuşatmasında sol kolundan ağır bir yara alan oruç reisisin kolu dirsekten itibaren kesilmiştir ama tek kol ile yaptığı mücadelelerden ödün vermeyerek başarılarına kaldığı yerden devam etmiştir.

Zor durumda olan emevi devletine yardım etmiş, afrikayı istilacılara karşı savunmuş, fakir fukaraya ve yetimlere sahip çıkmış, özelliklede akdeniz ve amerikada büyük bir güç haline gelen ispanyollarla amansız mücadelerde bulunmuştur.

Ölümü ve Mezarı

Oruç reis zaptettiği cezayir topraklarının doğusunda ve ispanyolların hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı fethetmiş, yardıma gelen ispanyollara karşı yedi ay boyunca savunmuştur. Tlemsan halkının ihanetine uğrayan oruç reis cezayire tekrar dönmek için kuşatmayı yarıp çıkmak istemiştir.

Kuşatmayı kırmayı başararak bir kaç levendi ile birlikte ırmağı geçmeye çalıştı ancak kendisi ırmağı geçmiş ise de, ırmağı geçemeyen yaklaşık yirmi levendinin olduğu farketti. Geri dönerek onları kurtarmaya çalışması sonucu aldığı mızrak darbesi ile şehid oldu.

orucreisturbe
orucreisturbe

Oruç reis’in öldğünü ispanya kralına ispatlamak isteyen askerler, onun başını keserek bal dolu bir torbada muhafaza altına aldılar ve ispanya kralına götürdüler.

Geride kalan başsız bedeni ise sağ kalan levendler tarafından alınarak cezayirde Sidi Abdurrahman hz.lerinin türbesi yanına defnedilmiştir. 1518 yılında hayatını kaybeden oruç reisin 48 yaşında olduğu düşünülmektedir.