Bizans İmparatoru Romen Diyojen Kimdir?

Romen Diyojen 1068 ile 1071 yılları arasında bizans imparatorluğunun tahtında hüküm sürmüş imparator IV.Romanos Diogenis‘un kendisidir.

Anadoluyu Türk Akınlarına karşı muhafaza etmek ve Türklerin Anadoluya girişini engellemek maksadı ile tahta çıkarak büyük bir ordu yoplamıştır. 1071 yılında yapılan malazgirt meydan muhaberesinde sayıca üstün olmasına rağmen Sultan Alparslana mağlup olmuş ve tahtdan indirilmiştir. Akabinde bizans imparatorluğunda idam edilmiştir.

romen diyojen kimdir?

Romen Diyojen Bulgar çarı İvan Vladislav’ın oğlu Alusian’in kızı olan Anna ile evliliğinden Konstantinos Diogenis adında bir oğlu vardır.

Bizans İmparatoriçesi Eudokia Makrembolitissa ile evliliğinden ise, Nikiforos Diogenis ve Leon Diogenis iki çocuğu bulunmaktadır.