Akça Hatun (Aka Hatun) Kimdir?

Akça Hatun, diğer bir adı ile Aka Hatun, Anadoluyu Feth ederek bu toprakların kapılarını Türklere açan ve Anadolunun Türk yurdu olmasını sağlayan Sultan Alparslanın eşlerinden ilkidir.

akça hatun kimdir
akçahatunkimdir

Tarihi kaynaklarda Akça Hatun hakkında Sultan Alparslanın ilk eşi olduğundan başka araştırılmış herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Sultan Alparslanın diğer eşi ise Saferiyye hatundur. Sultanın bu iki eşinden toplan 11 çocuğu olmuştur.