12 Hayvanlı Türk Takviminin İlginç Özellikleri - Türk Otağı

12 Hayvanlı Türk Takviminin İlginç Özellikleri

12 Hayvanlı Türk Takviminin İlginç Özellikleri

 atalarımızın uzun süreler boyu kullandığı bir takvimdir. Günümüzde çok az bilinen bu takvim 12 hayvan ile sembolize edilmiş ve her hayvan yılında yaşanan genel olaylar bir çatı altında toplanarak çeşitli kehanetler meydana getirilmiştir. Şimdi 12 Hayvanlı Türk Takvimimizi tanımaya başlayalım. Bu takvim Türkler tarafından bulunup kullanılmaya başlanmış ancak daha sonralarda Çinliler tarafından da kullanılmaya başlanmış olup, Fıransız Çinbilimcisi Edouard Chavannes araştırmaları neticesinde bu takvimi çinlilerin Türklerden aldığını ıspatlamış ve takvimin adını 12 Hayvanlı Türk Takvimi koymuştur.

12 hayvanlı türk takvimi görsel
12 hayvanlı türk takvimi görsel

İlk önce 12 Hayvanlı Takvimimizde Hangi hayvanlar hangi yıllara göre sıralanmış onları inceleyelim;

 1. Yıl Fare Yılıdır. Diğer bir adı ile Sıçan Yılı.
 2. Yıl ise Sığır Yılıdır. Orta Asya Türk Devletlerinde Ud Yılı veya Öküz Yılıda denir.
 3. Yıl Aslan Yıldır. Orta Asya Türk devletlerinde Pars Yılı olarak adlandırılır.
 4. Yıl İse Tavşan Yılıdır.
 5. Yıl Balık Yıldır. Orta Asya Türk Devletlerinde Lu yada Ejder (Ejderha) Yılı olarak adlandırılır.
 6. Yıl ise Yılan Yılıdır.
 7. Yıl At Yıldır. Yılkı veya Yunt At yılı da denmektedir.
 8. Yıl ise Koyun Yılıdır. Koy yılı da denmektedir.
 9. Yıl Maymun yılıdır. Orta Asya Türk Devletlerinde Biçin yılı olarak tabir edilir.
 10. Yıl ise Tavuk Yılıdır. Takuk veya Tabuk şeklinde de söylenmektedir.
 11. Yıl Köpek Yıldır. İt yılı da denmektedir.
 12. Yıl ise Domuz Yılıdır. Karageyik yılı veya Tonguz Yılı da denmektedir.

Yine Bu takvimde 12 ay mevcuttur ve ayların adı birinciay, ikinciay şeklinde oninkiciay’a kadar gider.

12_hayvanli_turk_takvimi
12_hayvanli_turk_takvimi

Şimdi hayvan yıllarında yaşanan genel olayları ele alalım;

1-Sıçan Yılı : Sıçan Yılında Kargaşa, karışıklık ve kan dökme olaylarına çok sık rastlanır,haydutlar, yol kesiciler ve hırsızlar çoğalır, haşereler (böcekler) halka zarar verir, bazı yerlerde huzur ve rahatlık zuhur eder, Devlet adamlarına (valilere v.b ) eksiklik ve zarar bulaşır. Sıçan yılında yağışlar (Yağmur) orta seviyede olur.

2-Sığır Yılı : Sığırlar (Öküzler) kavgacı hayvanlar olması sebebi ile bu yıl savaşlar (harp) çok olur. Sıkıntı, dert ve baş ağrıları çoğalır, kış soğuk ve çetin geçer, mevsim koşulları değişiklik gösterir ve dengesiz olur, havalar değişkendir, mevsimin düzensiz olmasından dolayı soğuklar meyveleri olumsuz etkiler, karışıklık, kargaşa ve fitne çok yayılır, halkta ve yöneticilerde dert ve keder artar.

3-Aslan Yılı: Pars yılıda denilen aslan yılında Devlet Liderleri (Hükümdarlar) birbirlerine karşı şüphe duyarlar ve makam (taht) kavgalarına tutuşurlar,  Bereket ve tarım ürünleri az olur. Hayvanlar ferahtadır ve hayvanlarda telef az olur, Kış soğuk ama kısa sürer, Irmak ve nehirlerin suyu bol olur.

4-Tavşan Yılı : Nimet ve bereket bol olu, bazı bölgelerde ölüm ve hastalık olur, özellikle kadın ve çocuklarda bu yılda daha fazla ölüm ve hastalık meydana gelir, Devlet adamları (Hükümdarlar) da adalet, insaf ve vicdan duygusu zuhur eder, Tavşan yılında zulüm meydana gelir ise adalet ve eşitlik uğruna meydana gelmiştir. Yağmurlar bol olur, Irmaklar dolar taşar ve ağaçlar meyveler ile dolar taşar.

5-Balık Yılı: Ejder yılı da denen balık yılında Timsahların (Ejder) ve balıkların suda yaşamasından dolayı bu yılda yağmurlar çok yağar ve bereket, bolluk olur. Meyveller ve mahsüller bol olur, savaşlar çok sık yaşanır.

6-Yılan Yılı : Yılan yılında Kış, kurak soğuk ve uzun geçer. Meyve ve mahsül az olur. Sıçan, karınca ve Yılanlar çoğalır, Devlet adamları (Hükümdarlar, beyler) arasında düşmanlıklar yaşanır. Halk arasından hile ve cebr artar, hastalıklar meydana gelir, salğın hastalıklar (veba) görülür.

7-At Yılı : At yılında karışıklık, kargaşa ve fitne meydana gelir, Cenk ve harplar yaşanır, yaz mevsimi güzel ve hoş, hububat çok sayıda olur; dört ayaklı hayvanlara hastalık ve helak erişir. Kışlar gayet yumuşak ancak uzun olur; meyvelere afet erişir.

8-Koyun Yılı : Koyun Yılında nimetler bereketlenir ve bollaşır; insanlar iyilik yapmaya ve hayır işlemeye yönelirler, yağmur çok yağar, kargaşa, karışıklık ve fitne çıksada çabukça bertaraf edilip, sükun bulur ve asayiş yerine gelir.

9-Maymun Yılı : Maymun yılında çok sayıda muharebe ve mücadele olur, göçebelerin ve göçmenlerin malı artar, büyükler ve eşraf birbirleriyle mevki kavgasına düşerler. Hırsızlar ve fitneciler halka sıkıntı verir, maymun yılında meyvelere soğuk vuru,. At, deve gibi büyük hayvanlarda hastalık sebebi ile telefler meydana gelir.

10-Tavuk Yılı : Tavuk yılında hastalıklar çoğalır, bazı bölgelerde depremler (zelzele) yaşanır ve tahribat meydana getirir, ticaret bozulur, eşya pahalanır, bazı yerlerde büyük savaşlar meydana gelir, Hububat az olur. Hayvanat çoğalır.

11-Köpek Yılı : kargaşa, karışıklık, fitne ve kan dökücülük çoğalır, at, eşşek ve katır gibi yük hayvanlarının ölümü çoğalır, hayvanların kıymeti artar; haydut, hırsız ve yol kesiciler çoğalır, kış sert ve soğuk geçer, hastalıklar artar.

12-Domuz Yılı : Domuz yılında Devlet adamları (Hükümdarlar) arasında mühalefet olur;  Tehlikeli ve tedavisi zor hastalıklar artar. Haydut, hırsız ve yol kesiciler çoğalır. Meyveler ve mahsüller bollaşır.

Ayrıca 12 Hayvanlı Türk Takvimi yıllarının çağımıza denk gelen tarihleride aşağıda listelenmiştir.

Fare yılları şu tarihlere denk gelmektedir:  1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1996, 2008, 2020,

Sığır yılları şu tarihlere denk gelmektedir:   1913, 1925, 1937, 1949,1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, …

Aslan yılları şu tarihlere denk gelmektedir:  1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, …

Tavşan yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023,…

Balık yılları şu tarihlere denk gelmektedir:  1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1952, 1964, 1976, 1988, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024,

Yılan yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, …

At yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026,…

Koyun yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027,…

Maymun yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, …

Tavuk yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2929, …

Köpek yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, …

Domuz yılları şu tarihlere denk gelmektedir: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Beğen ve Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares